گرامیداشت استاد سیاحی

در اولین سالگرد درگذشت استاد سیاحی مراسم یادبودی توسط سازمان میراث فرهنگی برگزار شد. این ویدیو جهت پخش در آن مراسم تهیه شده بود که شامل بخشهایی ار مستند الفبای رنگ و فیلم گبه است.