زندگی‌نامه

استاد سید عباس سیاحی استاد سیاحی چهره ماندگار هنر رنگرزی سنتی ایران، پدر گبه ایران، معلم همه ایرانیان و متولی راه اندازی سپاه دانش بود. در ادامه بخش‌هایی از ز...

بیشتر بخوانید

ر

رنگ‌های خدا

رنگ‌های خدا ای رنگرز بزرگ عالم صنعتگر جن و دیو و آدم گویند که سرخ و آبی و زرد در رنگ بود دوای هردرد این هر سه تو کرده‌ای پدیدار...